Netnummeruitgifte ACM

De Autoriteit Consument en Markt beheert de telefoonnummers in Nederland

De ACM is ontstaan uit drie verschillende toezichthouders, namelijk: de Consumentenautoriteit, de OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Op 1 april 2013 werd de ACM opgericht en moest er voor zorgen dat er minder regeldruk kwam en dat er efficiënter markttoezicht gehouden kom worden. Daarbij kon personeel en bepaalde diensten effectiever worden ingezet wat tot een besparing zou moeten leiden. De ACM valt onder de verantwoording van het Ministerie van Economische Zaken en is juridisch opgericht als zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat de ACM zelf het bestuursorgaan is, niet het MvEZ. De toezichthouders Agentschap Telecom en Commissariaat voor de Media zijn niet meegenomen in deze samenvoeging. Dit komt omdat de andere drie partijen alledrie niet-financieel markttoezicht houden. Niet financieel markttoezicht bestaat onder andere uit de onderdelen mededingingstoezicht, sectorspecifiek markttoezicht en consumentenbescherming.

Commissariaat voor de Media

De organisatie bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 5 (inclusief de voorzitter). Op dit moment (21-05-2015) is Mr. Chris Fonteijn de voorzitter. Voorheen was Fonteijn voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en het college voor de post en telecommunicatiemarkt. Personeel voor de ACM wordt aangeleverd door het Ministerie van Economische Zaken. De voorzitter wordt voor 7 jaar gekozen, de overige leden voor 5 jaar.

De ACM verdeelt de taken onder in sectorspecifiek markttoezicht, toezicht op de mededinging en consumentenbescherming. Het mededingingstoezicht werd voorheen gedaan door de NMa. Het bestrijkt onderwerpen als de Mededingingswet, de Wet op het Financieel Toezicht en de Drinkwaterwet. Sectorspecifiek toezicht heeft betrekking op de Telecommunicatiewet, het Spoorwegnet en het Gasnet. Onder deze afdeling valt dus ook de verantwoordelijkheid voor het uitgeven van netnummers. De volledige werkzaamheden die voorheen werden gedaan door de Consumentenautoriteit voor wat betreft de consumentenbescherming, vallen nu dus onder de ACM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *